Efektywne zarządzanie paszą na fermach w czasie rzeczywistym!

Zmniejszenie śladu węglowego, redukcja stosowania antybiotyków u zwierząt, ograniczenie rozprzestrzenienia się chorób zakaźnych u ludzi i zwierząt (w tym COVID 19 i ASF), zmniejszenie lekooporności u ludzi, automatyzacja i digitalizacja sektorów agri i przemysłowego – to tylko niektóre z wyzwań jakie podejmuje SeedsBot

SeedsBot to nic innego, jak połączenie aplikacji mobilnej z urządzeniami IoT, służącymi do pomiaru poziomu materiałów sypkich w silosach paszowych i przemysłowych. Pozwala on na uzyskanie precyzyjnej informacji odnośnie zapełnienia zbiorników-silosów paszowych na fermach w czasie rzeczywistym. Sam pomysł zrodził ponad 1,5 roku temu w odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku i ogromne zapotrzebowanie na cyfryzację w sektorze agri. Za SeedsBotem stoją Maciej Kołodziejczyk, Adam Grabowski i Grzegorz Fidyka wspierani przez anioła biznesu – Marka Zmysłowskiego.

Koncept, który powstał z połączenia specjalistycznej domenowej wiedzy z sektora agri-livestock i wielowymiarowego doświadczenia w branży nowych technologii ma na celu zrewolucjonizowanie rynku w Polsce. Rozwiązanie to pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa pracy na fermach zwierząt poprzez wyeliminowanie potrzeby wspinania się pracowników na silosy w celu ustalenia ilości paszy, umożliwi oszczędność ok. 25 dni roboczych pracy w roku i dodatkowo, ma bezpośredni wpływ na dobrostan zwierząt i rentowność produkcji.

Precyzyjne informacje na temat ilości materiałów sypkich w rezerwuarach i czasu ich zużycia dają możliwość estymacji dokładnego czasu dostaw. To z kolei przekłada się na radykalne zmniejszenie ilości kilometrów pokonywanych przez dostawców. Dzięki temu, dystrybutorzy w znaczący sposób ograniczają zużycie paliwa i redukują emisję CO2 do środowiska. Umiejętna synergia tych danych połączona z wojskowymi technologiami, zaczerpniętymi wprost z atomowych łodzi podwodnych, pozwoliła na stworzenie urządzeń analizujących ekosystem livestokowy. Zaprzęgnięcie do tego takich narzędzi, jak wyspecjalizowana sztuczna inteligencja i machine learning, czyni projekt niezmiernie atrakcyjnym dla użytkowników, deweloperów.